INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

51suppl:91-93

Janusz Sabor

Potential for genetic conversion of Norway spruce Picea abies (L.) Karst. stands and methods for preserving gene resources of Istebna race in Silesian Beskid Mts

Dendrobiology 2004, vol. 51supplement: 91-93 Full text (pdf)


Abstract: The forests of the Silesian Beskid Mts have a specific composition with a marked dominance of Norway spruce. Although spruce stands are seriously threatened, some of them, such as those of Istebna race, show excellent genetic value. The work stresses the need for the conversion of spruce stands in the Silesian Beskid range on the basis of population genetics and describes the principles of such conversion.

 

Additional key words: genetic value, silvicultural value, species composition, regeneration, forest site type

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button