INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

51suppl:65-70

Stanisław Małek

Effect of the age of spruce stands on the balance of elements in the Potok Dupniański catchment

Dendrobiology 2004, vol. 51supplement: 65-70 Full text (pdf)

 

Abstract: The study analyses the transfer of F-, Cl-, NO3-, SO42-, Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Fe2+, Mn2+ and Zn2+ from bulkprecipitation to throughfall, soil surface flow, vertical flow and intercover flow of water (gravity lysimeters at 20 cm soil depth) in spruce stands of different age classes (1st, 2nd, 5th, 6th), and the amount of these ions flowing out from the Potok Dupniański catchment in the Silesian Beskid Mts. The results cover the year 2000. The concentration and amount of SO4 2- in throughfall systematically increased and the pH value decreased with the age of the stands and with successive elements of the ecosystem. The NH4+ ion was probably absorbed in the canopy, which caused a washout of K+, Mn2+, F- and SO42- in the vegetation season in older stands. In the winter season, Fe2+, Mn2+, Na+ and K+ were washed out from the youngest stands (1st age class), whereas F-, NO3 -, SO42--, K+, Ca2+, Mg2+, Mn2+ and Fe2+ – from older canopies. Decomposition of the organic matter caused a rise in water acidity and an increase in the concentrations of all the analysed ions; their leaching, however, was low (under 1%). Water from intercover flow contributed to an increase in the amount of water and the concentration and amount of ions and to a further decrease in water reaction at a soil depth of 20 cm. All the anions and cations flowed away with water penetrating vertically and horizontally. Considerable amounts of ions, especially SO42-, Na+, K+, Ca2+ and Mg2+, were carried beyond the reach of the main mass of the root system and then out of the catchment, which may adversely affect the development and health of spruce stands.

Additional key words: bulk precipitation, throughfall, surface flow, soil water, stream water


 


 


 

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button