INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

51suppl:47-55

Edward Feliksik, Grzegorz Durło

Climatological characterisation of the area of the Carpathian Regional Gene Bank in the Wisła Forest District

Dendrobiology 2004, vol. 51supplement: 47-55 Full text (pdf)

Abstract: The paper summarises the results of climatological studies concerning the area of the Carpathian Regional Gene Bank station located in the Wisła Forest District. The work provides raw meteorological data, daily, monthly, seasonal and annual records, and various indices such as the pluvial-thermal index, biometeorological index, Sielianinow’s index and de Martonne’s index. In addition, the detailed profiles of thermal, humidity and rainfall conditions are presented against a background of the general synoptic situation.

Additional key words: climate, meteorology, Silesian Beskid Mts

 

 

 

 

 

 

 

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button