INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

51suppl:41-45

Eva Palátová

Effect of increased nitrogen depositions and drought stress on the development of young Norway spruce Picea abies (L.) Karst. stands

Dendrobiology 2004, vol. 51supplement: 41-45 Full text (pdf)

Abstract: The effects of drought stress, stress by increased nitrogen depositions and the combined effect of the two stress factors on the growth of Norway spruce Picea abies (L.) Karst. were studied in two stands. The drought stress was induced by reducing atmospheric precipitations by 60% and the increased nitrogen depositions were simulated by repeated applications of ammonium sulphate at a rate corresponding to 100 kg N ha–1 year–1. All stress factors under study affected the height increment of the above-ground part, the length and colour of needles, and the biomass, vertical distribution, functionality and mycorrhizal infection of fine roots. The root system responded to the simulated stresses right from the the very first year of their action, exhibiting a greater damage than the above-ground part of the plant. Drought acted as a stress factor stronger than the nitrogen depositions themselves. The strongest impact was recorded in the simultaneous influence of the stress factors.

Additional key words: height increment, biomass, fine roots, functionality, mycorrhiza

 

 

 

 

 

 

 

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button