INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

51suppl:27-34

Petr Kantor

Water-management role of Norway spruce Picea abies (L.) Karst. and European beech Fagus sylvatica L. in mountain locations

Dendrobiology 2004, vol. 51supplement: 27-34 Full text (pdf)


Abstract: All basic components of the water budget of a mature spruce and beech stand in the Orlické Mts are quantified and the results are given in summary tables. Rest periods (November–April) and vegetation seasons (May–October) are evaluated separately. Special attention is paid to the measurement of snow cover and the processes of snow melting in both types of stands.

 

Additional key words: water budget, precipitation, summary evaporation, runoff, snow cover

 

 

 

 

 

 

 

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button