INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

51suppl:35-39

Oldřich Mauer

Near-natural methods of forest regeneration

Dendrobiology 2004, vol. 51supplement: 35-39 Full text (pdf)

Abstract: The study examines the factors involved in the successful artificial regeneration of Norway spruce Picea abies (L.) Karst. by plantation or sowing in wood left behind in mountain forest stands. The issues studied are as follows: regeneration in stumps,trunks and disks (logs); regeneration in wood at various stages of decomposition; regeneration under the stand canopy and on clearings. The work brings a description of technological procedures to ensure success of this regeneration method.

 

Additional key words: Norway spruce, decomposing wood, regeneration

 

 

 

 

 

 

 

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button