INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

51suppl:23-25

Milan Jurásek

Gene pool conservation programme of Norway spruce Picea abies (L.) Karst. in the Beskid Mts

Dendrobiology 2004, vol. 51supplement: 23-25 Full text (pdf)


Abstract: The paper describes the measures adopted by the Czech State Forests for the conservation and reproduction of the Norway spruce gene pool in the Moravian-Silesian Beskid Mts. In addition to the assurance of natural regeneration in genetically valuable stands and the use of high-quality autochthonous stands as seed sources for artificial regeneration, the measures include selection of plus-trees, establishment of seed orchards, seed stands and clone archives, and identification of gene pools. Seeds of the most valuable regional populations are deposited in a seed bank.

Additional key words: seed orchard, seed stand, clone archive, artificial regeneration

 

 

 

 

 

 

 

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button