INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

51suppl:17-21

Vladimír Hynek

Breeding programmes of Norway spruce Picea abies (L.) Karst. in the Czech Republic

Dendrobiology 2004, vol. 51supplement: 17-21 Full text (pdf)


Abstract: In the Czech Republic, Norway spruce has a natural representation in all forest altitudinal vegetation zones, in some of which (FAVZ 1, 2 and 9), however, it is scarce. The three basic climatic ecotypes of spruce identified in the Czech territory, i.e. an upland ecotype, a higher elevation ecotype and a mountain ecotype, can be characterised on the basis of the forest altitudinal vegetation zones of their origin. The paper presents the breeding work completed so far and all the breeding programmes implemented for Norway spruce, including projects worked out for the Krkonoše National Park.

 

Additional key words: ecotype, altitudinal vegetation zone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button