INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

51suppl:11-15

Jaroslav Holuša

Health condition of Norway spruce Picea abies (L.) Karst. stands in the Beskid Mts

Dendrobiology 2004, vol. 51supplement: 11-15 Full text (pdf)

 

Abstract: The health condition of spruce stands in the Moravian-Silesian Beskids is affected by several predisposition factors, the most important of which is the allochthonous character of spruce grown on improper sites. When exposed to a low supply of nutrients and intensive mechanical damage mainly by game, the trees are susceptible to rot infestations, climatic agents and mechanical destruction by snow, hard rime and wind. At present, air pollution does not show any significant impact on the spruce stands; it rather acts as a less important predisposition factor on mountain peaks. The physiological condition of trees is not impaired to the extent which would facilitate infestation with phytophagous or cambioxylophagous insects.

Additional key words: nutrition, rot, game damage, insects, Moravian-Silesian Beskids

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button