INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

51suppl:07-10

Władysław Chałupka, Roman Rożkowski

Flowering of Picea abies (L.) Karst. clones of Istebna origin in the Kórnik seed orchard

Dendrobiology 2004, vol. 51supplement: 07-10 Full text (pdf)

 

Abstract: The flowering and graft mortality of Norway spruce clones of Istebna origin was only slightly different from clones of other origin in the same seed orchard. The negative effect ofmoving Istebna clones from the south to the north of their origin was probably compensated by moving them from a higher altitude to lowland. There is a danger that the complete loss of several clones, observed in the seed orchard with time,may really decrease the expected level of genetic variation in the progeny. It is recommended that the mortality of grafts and the reduction in the number of clones in the seed orchard should be under permanent observation.

 

Additional key words: Norway spruce, grafts, mortality, genetic variation

 

 

 

 

 

 

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button