INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

52:23-28

Dorota Hilszczańska

Mycorrhizal status of Scots pine Pinus sylvestris L. seedlings grown in watered and non-watered nursery condition

Dendrobiology 2004, vol. 52: 23-28 Full text (pdf)

Abstract: This study describes the effect of watering on the mycorrhizal development and growth of Scots pine seedlings in a bare root nursery. Seedlings of Scots pine, grown under nursery conditions on natural soil (loamy sand) and soil + litter, were subjected to two different watering regimes for five months. During this time, measurements of soil water potential were made. Seedlings grown in natural soil and subjected to drought conditions were of significantly greater shoot height and volume and they had one mycorrhizal morphotype more than watered seedlings. However, irrigated seedlings subjected to excessive watering possessed greater mycorrhizal colonization: 46% on natural soil and 72% on soil + litter, while non-irrigated seedlings had 36% and 67% levels of mycorrhizal colonization, respectively.

Additional key words: ectomycorrhizas, Field Water Capacity, watering

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button