INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

53:17-25

Maciej Filipiak, Jolanta Komisarek

Regeneration of the European silver fir (Abies alba Mill.) in the Sudety Mountains on soils with different physico-chemical properties

Dendrobiology 2005, vol. 53: 17-25 Full text (pdf)

 

Abstract: The purpose of this study was to determine the basic physico-chemical properties of soil in silver fir stands with different stage of natural regeneration. The investigations were carried out in south-west part of Poland – in the Sudety Mountains. From 854 silver fir stands, 40 testing sites, varying in terms of habitat conditions and degree of natural regeneration, were selected. Soil samples were collected from litter (organic horizon – O) with a thickness of 7–15 cm and from mineral A horizon lying up to 20 cm below the organic horizon and were then analysed for pH, EC, C org., total N, exchangeable cations (Ca, Mg, K, Na, H and Al), soluble Mn, Fe, Zn and Pb as well as particle size distribution (samples from A horizon). The analysed soil samples are characterized by very high acidity and low content of bases. According to the performed statistical tests, none of the factors analysed within the samples tested has a significant impact on the natural regeneration of silver fir. The only dependence between potassium content in soil and the regeneration of silver fir in the Sudety Mountains is close to statistically significance.

 

Additional key words: silver fir silviculture, natural renewal, soil chemical properties, industrial soil pollutions

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button