INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

54:41-50

Angel Romo, Adam Boratyński

Chorology of Juniperus thurifera (Cupressaceae) in Morocco

Dendrobiology 2005, vol. 54: 41-50 Full text (pdf)

Abstract:The geographic distribution and occurrence conditions of Juniperus thurifera subsp. africana in Morocco were studied. The literature and herbaria data, together with field observations formed the basis of detailed maps of distribution of the species in the Middle and High Atlas and allow us to analyze its vertical distribution. The taxon occurs in the sub-arid and arid zones of the Middle and High Atlas with a separate population in the Anti-Atlas, mostly between altitudes 2000 and 2700 m, with an altitudinal maximum at 3400 m and a minimum at 1700 m. It forms forests in the area of about 30 000 ha. In many places of the High Atlas it is the only wood source for local populations. It is strongly endangered because of over exploitation of the wood, over pasturing and lack of seedlings and young specimens.   

 Additional key words: plant geography; plant ecology, High Atlas, Middle Atlas, Anti Atlas

  
     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button