INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

54:29-33

Monika Kozłowska, Leszek Bednorz, Michał Grześkowiak

Variability of Juniperus communis subsp. Communis based on phenolics accumulation and glucosidase activity

Dendrobiology 2005, vol. 54: 29-33 Full text (pdf)

 

Abstract: Four populations of J. communis L. subsp. communis of natural localities in forested regions of the Bory Tucholskie (Poland) were analysed in respect of phenolic compounds concentration and –glucosidase activity. The variability noted in needles was confirmed by adaptation changes; water-logged and poor insolated localities (deciduous mixed fresh forest, dmff – no 3 and coniferous mixed bog forest, cmbf – no 4) stimulated the phenolics accumulation and enzyme activity. On the contrary, the level of phenolics in unripe berry-like cones was almost two fold lower under disadvantageous juniper growth and fructification conditions, whereas the mature berries from poor vigour plants were characterized by higher concentrations of these metabolites. Obtained results show that morphological variation of juniper population was accompanied by variability in phenolic metabolism.

Additional key words: juniper needles, berry-like cones, environmental variability

 

 

 

 

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button