INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

55:57-63

Antoni Werner, Piotr Łakomy, Krystyna Idzikowska, Marcin Zadworny

Early stage development of IS-group isolates of Heterobasidion annosum on Abies alba roots – scanning electron microscopical studies

Dendrobiology 2006, vol. 55: 57-63 Full text (pdf)

Abstract: The growth of hyphae and prepenetration phenomena on Abies alba roots after inoculation with the P-, S- and F-group isolates of Heterobasidion annosum were observed using scanning electron microscope. Elongated hyphae emanating from the inocula grew indiscriminately across and along root tips and entered the cortical cells randomly, while in subapical root areas they quite often grew along grooves at points of cell junctions. The ridges, folds and depressions seen on the root surface obviously directed the hyphal growth and their further entrance into roots through natural crevices or cracks. Although hyphae of all the isolates could penetrate the roots directly through small openings, the hyphae of the F isolate penetrated preferably more eroded and older parts of roots. A peculiar habit of the direct penetration, characterized by formation a structure resembling infection peg, was observed only after inoculation with the P and S isolates. It is suggested that specifically frequent penetration the roots in eroded areas by the hyphae of the F isolate may be one of the factors connecting with its lower pathogenic capabilities.

Additional key words: adhesion, behaviour of hyphae, prepenetration phenomena, root surface.

 

 

 

 

 

 

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button