INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

55:39-49

Inna Tsaryk, Yakiv P. Didukh, Lidia Tasenkevich, Barbara Waldon, Adam Boratyński

Pinus mugo Turra (Pinaceae) in the Ukrainian Carpathians

Dendrobiology 2006, vol. 55: 39-49 Full text (pdf)

Abstract: Pinus mugo occurs only in the highest mountain chains of the Ukrainian East Carpathians. The largest part of the species area covers the Chornokhora ridge and the highest ridges of the Gorgany. In the other mountains of Ukraine it does not form thicket on so large terrains. Vertically, most of localities are placed at an elevation between 1400 and 1900 m, with maximum at 2010 m in the Chornokhora and with minimum about 700–800 m. The latter stands were reported from the peat bogs, however, the most of them have been destroyed and do not exist now. The dwarf mountain pine forms the community of Pinetum mugo, formed exclusively on the substrata not containing calcium dioxide. The species is connected with northern exposures. The area of distribution of Pinus mugo has been strongly reduced during centuries and association Pinetum mugo transformed into pastures.

Additional key words:

Chorology, plant geography, mountains, plant-exposure interaction, plant elevation interaction

 

 

 

 

 

 

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button