INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

55:19-23

Grażyna Dąbrowska, Artur Dzialuk, Ozanna Burnicka, Wojciech Ejankowski, Wanda Gugnacka-Fiedor, Anna Goc

Genetic diversity of postglacial relict shrub Betula nana revealed by RAPD analysis

Dendrobiology 2006, vol. 55: 19-23  Full text (pdf)

 

Abstract: A sample of Betula nana from the Linie reserve near Dąbrowa Chełmińska, have been fingerprinted using random amplified polymorphic DNA (RAPD). The high level of genetic variation was detected. All individuals had unique genotypes, supporting the generally high resolving power of RAPD’s. For the conservation strategy, information about the distribution of the genetic variation within and among populations plays very important role. Thus, extensive study in other populations of dwarf birch is needed.

Additional key words: genetic resources, conservation, population genetics.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button