INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

56:79-84

Tadeusz Tylkowski

Effects of dormancy breaking in stored seeds on germinability and seedling emergence of Tilia platyphyllos

Dendrobiology 2006, vol. 56: 79-84 Full text (pdf)

 

Abstract: Fruits of large-leaved lime dried to 10% may be stored for 16 years in sealed containers at –3°C without loosing seed viability. Dormancy of seeds, extracted from hard fruit coats, may be released after chemical scarification in concentrated sulphuric acid for 10 minutes, followed-by stratification without any medium (chilling) at the temperature of 3°C, for 20–24 weeks, i.e. until the first seeds start to germinate. After such pretreatment, during the germination test conducted at alternating temperatures 3~15°C (16 + 8 hours/day) seeds germinate near 90% in several weeks. For seedling production scarified and stratified seeds should be sown in early spring into trays under a plastic tunnel which ensures a high percentage of seedlings emergence. Sowing of the pretreated seeds in spring in a open nursery gives poor results.

Additional key words: stratification, scarification, seedling emergence, 

 

 

 

 

.

.

.

 

.

 

 

 

.

.

.

 

.

 

.

 

 

.

.

 

.

 

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button