INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

56:61-67

Danuta Rzepka-Plevneš, Miłosz Smolik, Katarzyna Tańska

Genetic similarity of chosen Syringa species determined by the ISSR-PCR technique

Dendrobiology 2006, vol. 56: 61-67 Full text (pdf)

 

Abstract: Inter-simple sequence repeat (ISSR) amplification was used to analyze polymorphism of microsatellite sequences in the lilacs genom and to evaluate genetic diversity among seven lilacs species (Syringa × prestoniae McKelvey., S. reflexa K.C. Schneid., S. villosa Vahl, S. × chinensis Willd., S. meyeri K.C.Schneid., S. vulgaris L.and S. reticulata (Blume) var. amurensis (Rupr.)). The plant material was originated from the collection of Dendrological Garden in Przelewice.A total of 30 primers, containing different simple sequence repeat motifs were tested for amplification.Out of the 30 primers only 13 gave interpretable banding patterns in all lilacs species.A total of 182 ISSR fragments were generated with 13 primers of which 109 (60%) were polymorphic and 57 (31.2%) species-specific. ISSR–PCR with genomic DNAs of the showed lilacs yielded DNA fragmets ranging form 2200 to 123 bp in size.Species-specific ISSR fragments were detected for each lilacs accessions.UPGMA cluster analysis was used to construct a dendrogram and to estimate the genetic distances between lilacs species.The ISSR-based phylogeny was generally consistent with Syringa taxonomy based on morphological and phenological evidence.

Additional key words:

lilacs, Przelewice Dendrological Garden, genetic variability, ISSR

 

 

 

.

 

.

 

 

 

.

.

 

 

 

 

.

 

.

 

 

 

.

.

 

 

 

 

.

 

.

 

 

 

.

.

 

 

 

 

.

 

.

 

 

 

.

.

 

 

 

 

 

.

 

.

 

 

 

.

.

 

 

 

 

.

 

.

 

 

 

.

.

 

 

 

.

 

.

 

 

 

.

.

 

 

.

 

 

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button