INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

56:37-43

Md. Alamgir Kabir, A.T.M. Rafiqul , M. Kamaluddin

Acclimation of acacia hybrid (Acacia mangium ×Acacia auriculiformis) vegetative propagules to soil water deficits

Dendrobiology 2006, vol. 56: 37-43 Full text (pdf)

Abstract: The aim of the present work was to investigate the acclimation potential of acacia hybrid (Acacia mangium Willd×Acacia auriculiformis A.Cunn.ex Benth)vegetative propagules to soil water stress in the nursery of Institute of Forestry and Environmental Sciences, Chittagong University. Acacia hybrid showed significant decrease in total plant biomass in two months water-stressed conditions. Allocation of assimilates to root growth relative to shoot found to be an important acclimation mechanism. Leaf area ratio (LAR)increased under water-stressed plants with simultaneous increase in specific leaf area (SLA)but almost no change in leaf weight ratio (LWR). Significant increase in LAR with limited water supply by increasing SLA was likely to be an important acclimation potential since this relative increase in leaf area compensated, at least partially, for a lower photosynthesis under water-stressed conditions aswas evident from decreased mean total biomass under water-stressed regimes.

Additional key words:

Rooted cuttings, biomass, leaf area ratio, leaf weight ratio, specific leaf area, water deficits

 

 

 
 

 

 

.

 

.

 

 

.

.

 

.

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button