INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

56:19-26

Amalesh Dhar, Herwig Ruprecht, Raphael Klumpp, Harald Vacik

Stand structure and natural regeneration of Taxus baccata at “Stiwollgraben” in Austria

Dendrobiology 2006, vol. 56: 19-26 Full text (pdf)

 

Abstract: English yew (Taxus baccata L.) is a rare tree species in Austria and gene conservation forests reserves are used to maintain English yew populations by silvicultural treatments. This paper describes the current situation of an English yew population at “Stiwollgraben”in Austria with regard to stand structure, vitality and natural regeneration. The area is one of the most important sites in Austria as it consists of 2236 yews.The vitality condition of the yew is very good, and more than 79% of the yews have been assessed as very vital to vital. The potentiality for natural regeneration (13019 one-year seedlings ha–1) is very high, but not all height classes are represented. This indicates a high survival ability of English yew at this site. Three different treatment strategies are described to maintain the yew population. The future effects of these treatments are discussed in the light of the environmental requirements of English yew.

Additional key words:  

Forest management, gene conservation forest, population structure, vitality, yew decline

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button