INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

56:13-18

Zbigniew Celka, Piotr Szkudlarz

The condition and resources of Vaccinium uliginosum (Ericaceae) in an isolated population on the peat bog “Bagna” near Chlebowo (Wielkopolska)

Dendrobiology 2006, vol. 56: 13-18 Full text (pdf)

 

Abstract: Vaccinium uliginosum L., as a species associated with raised bogs and marshy coniferous forests, belongs to rare and endangered species in Wielkopolska. This paper presents results of research on the resources and condition of the population of this species on the isolated site within the “Bagna” near Chlebowo in northern Wielkopolska (western Poland). The results indicate that this population is declining.

Additional key words:  

bog bilberry, ecology, plant geography, population, peat, bog

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

.

 

.

.

 

 

.

 

 

 

.

.

 

 

 

 

.

 

.

 

 

.

.

 

 

 

 

.

 

.

 

 

.

.

 

 

 

.

 

.

 

 

.

.

 

.

 

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button