INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

68: 11-20

Huaizhi Mu, Jing Jiang, Huiyu Li, Guifeng Liu

Seed vigor, photosynthesis and early growth of saplings of different triploid Betula families

Dendrobiology 2012, vol. 68: 11-20

Full text (pdf)

 

Abstract: Breeding scientists have given extensive attention to triploids in trees because of their importance to forestry. Consequently, creating and breeding triploids of good quality has become one of purposes of tree breeding. We chose two autotetraploids (Betula platyphylla, named Q10 and Q65) as female parents and eight hybrid diploids (B. platyphylla × B. pendula, named F1 – F8) as male parents to obtain progenies through controllable pollination, resulting in triploid progenies. Germination rate and germination energy of triploid seeds of Q65 were significantly higher (P < 0.01) than in triploid seed s of Q10. Triploid families with Q65 as female parent had a large quantity of saplings, whereas triploid families with Q10 as female parent had a small quantity of saplings. Triploid families with Q65 as female parent were generally superior in base diameter and height to base diameter ratio when compared to a diploid family. Q65×F3 was preliminarily recognized as the superior family. These results demonstrate that the female parent has a major influence on triploid progenies, although the male parent also has a small influence. The results provided a reference to build seed orchards of triploid birch trees, choose tetraploids as female parents and forecast triploid families of good quality.

Additional key words:  birch, polyploidy, seeds, saplings

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button