INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

70: 93-98

Krzysztof Oklejewicz, Bohumil Trávníček, Mateusz Wolanin

New localities of Rubus clusii (Rosaceae) seriously expanding it range towards the East

Dendrobiology 2013, vol. 70: 93-98

http://dx.doi.org/10.12657/denbio.070.010

Full text (pdf)

 

Abstract: Rubus clusii Borbás is a species which occurs in Central Europe, from southern Germany, Czech Republic, southwestern Slovakia, through western Hungary and Austria to Slovenia. Nine new localities of this taxon were found in southeastern Poland, which considerably extends its geographical range. The results of one study suggest that the present definition of the species range was based on incomplete data, missing its potential localities. Therefore, we expect further extension with more localities identified.

Additional key words: Rubus clusii, distribution, species new to Poland

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button