INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

70: 03-12

Sudipta Shekhar Das Bhowmik, Tsering Stobdan, Lingaraj Sahoo

Germination and short-term storage of Hippophae rhamnoides L. seeds and its ex-situ reintroduction potential assessment under North East Indian conditions

Dendrobiology 2013, vol. 70: 03-12 

http://dx.doi.org/10.12657/denbio.070.001

Full text (pdf)

 

Abstract: Germination efficiency of freshly harvested Hippophae rhamnoides seeds collected from cold desert of Ladakh outside its native place under in vivo glass house condition recorded a highest of 73% germination in soilrite at 22±2°C and 60–70% RH within three weeks at Guwahati, North East India. Germination of seeds was significantly enhanced to a maximum of 90% under in vitro condition in 1/4th Murashige & Skoog (MS) medium supplemented with 3% sucrose and 2% activated charcoal within two weeks. Glass house acclimatized healthy seedlings after been introduced to natural climatic conditions of Shillong and Guwahati of North East India showed inadequate survivability. Unlike storage at room temperature which is detrimental for seed viability, low temperature storage under refrigeration and natural climatic condition of Ladakh retains viability for prolonged period.

Additional key words: in vitro, in vivo, polyphenols, viability, introduction, substratumgermination rate, pollen morphology, polyploidy

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button