INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

81: 22-30

Aleksandra Maria Staszak, Emilia Pers-Kamczyc, Ewelina Anna Klupczyńska, Tomasz Andrzej Pawłowski

 

Expression of abscisic and gibberellic acid signalling factors in Fagus sylvatica L. seeds during dormancy breaking and germination

  

Dendrobiology 2019, vol. 81: 22-30

http://dx.doi.org/10.12657/denbio.081.003

Full text (pdf)

Abstract: 

European beech seeds are characterised by deep physiological dormancy and to germinate, they require several weeks of stratification at 3°C. Seed dormancy is under hormonal regulation, but the de¬tails of how hormones regulate deep dormancy in trees remain not yet well elucidated. We hypothesised that the mechanism of seed dormancy breaking is differentially regulated according to depth of dormancy. Expression of ABI5 and 14-3-3, members of the abscisic acid pathway, and RGL2, a member of gibberel¬lic acid pathways, were examined at the protein and mRNA levels during dormancy alleviation of beech seeds. Unlike in non-deep dormant seeds, ABI5, 14-3-3 and RGL2 were present during nearly all periods of cold stratification in beech seeds, but during dormancy breaking and germination these proteins nearly disappeared. Relative abundances of ABI5 and 14-3-3 transcripts were the highest in dormant dry seeds, and during stratification it decreased gradually. We suppose that during stratification, de novo translation of proteins on the basis of deposited mRNA occurred. On the base of our research we can conclude that the seed dormancy breaking mechanism differs according to seed’s dormancy depth.

Keywords: ABI5, RGL2, 14-3-3, plant hormones, tree

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button