INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

83: 43-51

Bo Zhou, Dan Peng, Qingxin Zhao, Shiyu Yangnan, Shiquan Yang, Feng Yang, Gaoyi Qu, Weiwei Tang, Jianping Ou, Wenhua Xiang, Jianlin Xiang, Xiangwen Deng

 

Improvements in timber production of Chinese fir (Cunninghamia lanceolata) per unit forest area in China via tree breeding: Status and challenges

 

Dendrobiology 2020, vol. 83: 43-51

http://dx.doi.org/10.12657/denbio.083.004

Full text (pdf)

Abstract: 

Chinese fir [Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook] is a fast-growing tree species that is widely planted for timber production in southern China. Many high-quality breeding systems for Chinese fir have been developed using genetic methods. Here, we systematically review progress in increasing Chinese fir timber volumes per unit forest area in China, using genetic methods. We comprehensively assess the objectives, strategies, and primary accomplishments of the first to fourth generations of a Chinese fir breeding program. Furthermore, we propose a genetic improvement program and protocol for Chinese fir, and out-line several recommendations with respect to the main challenges associated with using genetic methods to increase timber yields. Finally, we present a series of proposals to increase Chinese fir timber production in China. This review offers insight into genetic improvements that have increased timber volumes of Chinese fir over four generations of breeding, and provides direction for future genetic improvements to wood properties.

Keywords: Cunninghamia lanceolata, genetic improvement, timber volumes per unit forest area, recommendations, wood properties, proposals

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button