INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

72: 93-102

Balázs Garamszegi, Zoltán Kern

Climate influence on radial growth of Fagus sylvatica growing near the edge of its distribution in Bükk Mts., Hungary

Dendrobiology 2014, vol. 72: 93-102

http://dx.doi.org/10.12657/denbio.072.008

Full text (pdf)

Abstract: Future of beech (Fagus sylvatica L.) in a changing climate is one of the greatest debates in Europe among the studies dealing with the climate change generated xeric limit shifting. We investigated a submontane beech stand's growth response to climate change in Northern Hungary during the past 60 years following dendrochronological methods. Tree-ring width data were processed using three alternatives of standardization. To recover the basic climate-growth relationships for beech we analyzed the correlation between the tree-ring width indices and monthly precipitation and temperature data, furthermore two drought indices were employed. Late spring-early summer precipitation was the primary climatic factor governing the beech growth at the study site since the early 1950s, while summer heat played a secondary obstructive role documented by the significant negative correlation. A 30-years running window correlation was used to identify whether the climate-growth connections changed due to the unfavorable climatic trends. The results indicated no evidence of a distinct decline in radial increment, however, a significant increase in climatic impact on growth has been detected including probable changes and shifts in the vegetation period


Additional key words: beech, climate change, drought, tree-ring width, vegetation period

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button

OZwRCIN logo