INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Zasoby

"Nasze Drzewa Leśne" i inne monografie

 

Od roku 1970 Instytut Dendrologii wydaje serię monografii pt. "Nasze Drzewa Leśne". Serię zaplanowano na 21 tomów, z czego do tej pory ukazało się ich 19, a mianowicie:

 

 

 

 

Sosna

 

Sosna zwyczajna Pinus silvestris L.
tom 1
Adres wydawniczy: Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970

 

 


Limba

 

Limba Pinus cembra L.
tom 2
Adres wydawniczy: Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971

 

 


Cis

 

Cis pospolity Taxus baccata L.
tom 3
Adres wydawniczy: Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975

 

 


Jodła

 

Jodła pospolita Abies alba Mill.
tom 4
Adres wydawniczy: Warszawa; Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983
ISBN: 8301040289

 

 


Świerk pospolity

 

Świerk pospolity Picea abies (L.) Karst
tom 5
Adres wydawniczy: Warszawa; Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977

 

 


Modrzewie

 

Modrzewie Larix Mill.
tom 6
Adres wydawniczy: Warszawa; Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986
ISBN: 8301056711

 

 


Brzozy

 

Brzozy Betula L.
tom 7
Adres wydawniczy: Warszawa; Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979

 

 


Olsze

 

Olsze Alnus Mill.
tom 8
Adres wydawniczy: Warszawa; Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980
ISBN: 8301026111

 

 


Grab

 

Grab zwyczajny Carpinus betulus L.
tom 9
Adres wydawniczy: Poznań; Kórnik: "Sorus": Instytut Dendrologii PAN, 1993
ISBN 8385599274

 

 


Buk

 

Buk zwyczajny Fagus sylvatica L.
tom 10
Adres wydawniczy: Warszawa; Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990
ISBN: 830107700X

 

 


Dęby

 

Dęby
tom 11
Adres wydawniczy: Kórnik; Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2006
ISBN: 8360247226

 

 


Topole

 

Topole  Populus L.
tom 12
Adres wydawniczy: Warszawa; Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973

 

 


Wierzby

 

Wierzby Salix alba L. Salix fragilis L.
tom 13
Adres wydawniczy: Warszawa; Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990
ISBN: 8301096659

 

 


Wiązy

 

Wiązy Ulmus glabra Huds., U. leavis Pall., U. minor Mill.
tom 14
Adres wydawniczy: Poznań, Kórnik: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2015
ISBN: 978-83-7986-051-7

 

 


Lipy

 

Lipy Tilia cordata Mill. Tilia platyphyllos Scop.
tom 15
Adres wydawniczy: Poznań: "Agencja Arkadia", 1991
ISBN: 8385099271

 

 


Klony

 

Klony
tom 16
Adres wydawniczy: Poznań; Kórnik: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 1999
ISBN: 8388163116

 

 


Jesion

 

Jesion wyniosły Fraxinus excelsior L.
tom 17
Adres wydawniczy: Poznań: "Sorus"; Kórnik: Instytut Dendrologii PAN, 1995
ISBN: 8385599878

 

 


Dzikie drzewa owocowe

 

Dzikie drzewa owocowe Cerasus avium (L.) Moench Malus sylvestris (L.) Miller Pyrus communis (L.)
tom 18
Adres wydawniczy: Poznań: "Agencja Arkadia", 1990
ISBN: 8385099115

 

 


Życie drzew w skażonym środowisku

 

Życie drzew w skażonym środowisku
tom 21
Adres wydawniczy: Warszawa; Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989
ISBN: 8301073527

 

 


 

Ukazały się także dwie monografie spoza tej serii:

 


Biologia sosny zwyczajnej

 

Biologia sosny zwyczajnej
Adres wydawniczy: Poznań; Kórnik: "Sorus", 1993
ISBN: 8385599215

 

 


Biologia świerka pospolitego

 

Biologia świerka pospolitego
Adres wydawniczy: Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 1998
ISBN: 8386001488

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button