INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Informacje dodatkowe

Wyniki konkursu fotograficznego "Arboretum w subiektywie"

W kwietniu ogłoszono w Arboretum konkurs fotograficzny "Arboretum w subiektywie" skierowany do wszystkich osób odwiedzających nasz ogród z aparatem fotograficznym. Celem organizatorów było znalezienie nowego spojrzenia na Arboretum poprzez wrażliwość autorów i nieszablonowe ujęcie tematu. W październiku wyłoniono zwycięzców konkursu. Spośród wszystkich nadesłanych prac wytypowano 24 najlepsze fotografie, które zostaną zaprezentowane podczas wystawy pokonkursowej wiosną 2015 r. Spośród tej grupy wybrano zwycięzców konkursu oraz przyznano dwa wyróżnienia.

 

 

miejsce I - Szymon Kubka za zdjęcia: Park Planeta i Mały Książe

 

miejsce II - Marek Roemer za zdjęcia: Aleja, Jesień i Zakręcone

 

miejsce III - Natalia Zimna za cykl 4 fotografii

 

Wyróżnienie - Małgorzata Kolasa za zdjęcia: Tajemniczy Ogród i Pod Oknem Białej Damy

 

W kategorii dzieci i młodzieży:

I miejsce - Marek Kaczmarek za zdjęcia: Hortensje z bliska i Zapłakany

 

 

Wyróżnienie - Julia Niedzielska za zdjęcie: Wycieczka do Kórnika

 

Jury zdecydowało również o przyznaniu wyróżnienia zbiorowego dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Kórniku.

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button