INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Obrony prac doktorskich

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Walasa

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk uprzejmie zawiadamiają, że 29 czerwca 2021 r. o godz. 9:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Walasa, pt. "Wzorce genetyczne i ekologiczne w naturalnych populacjach kasztanowca zwyczajnego (Aesculus hippocastanum L.)"

 

Ogłoszenie

Streszczenie

Summary

Recenzja 1

Recenzja 2

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytut

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty B. Kujawskiej

 

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk uprzejmie zawiadamiają, że 6 maja 2021 r. o godz. 9:30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Brygidy Kujawskiej pt. "Zróżnicowanie grzybów różnych grup troficznych w kontynentalnym borze mieszanym".

 

Ogłoszenie

Streszczenie

Summary

Recenzja 1

Recenzja 2

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marioli Doroty Rabskiej

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk uprzejmie zawiadamiają, że 29 marca 2021 r. o godz. 9:30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marioli Doroty Rabskiej pt. "Wpływ warunków środowiskowych na morfologiczne i fizjologiczne zróżnicowanie międzypłciowe Juniperus communis L. oraz Adriana tomentosa Gaudich".

 

Ogłoszenie 

Streszczenie

Summary

Recenzja 1

Recenzja 2

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Mikołaja Wawrzyniaka

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk uprzejmie zawiadamiają, że 9 grudnia 2020 r. o godz. 9:30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Mikołaja Wawrzyniaka pt. "Konsekwencje warunków przechowywania nasion wybranych gatunków leśnych drzew i krzewów dla rozwoju siewek".

 

Ogłoszenie

Streszczenie

Summary

Recenzja 1

Recenzja 2

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button