INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Przyroda budzi się do życia - wiosna w Arboretum

 

Termin: Wiosna
Grupa docelowa: Szkoła podstawowa
Szkoły ponadpodstawowe
Czas trwania: 50, 90 lub 120 minut
Metody: (W zależności od grupy wiekowej i czasu trwania lekcji)
Prelekcja
Pokaz na żywym materiale roślinnym
Konkursy i zabawy
Narzędzia: Karty pracy
Rośliny w parku
Ilustrowane karty/eksponaty
Tablice edukacyjne
Nagrody
Cel: (W zależności od grupy wiekowej i czasu trwania lekcji)
Obserwacja wiosennych walorów roślin.
Zainteresowanie otaczającą nas przyrodą.
Poznanie gatunków kwitnących wiosną.
Zrozumienie cyklu życiowego roślin.
Poznanie gatunków trujących i chronionych, które kwitną wiosną.
Poznanie budowy kwiatu.
Zrozumienie zagadnienia dwupienności roślin.
Samodzielna praca ucznia z kluczem do oznaczania roślin.

 

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button