INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Barwne życie drzew i krzewów – kwitnienie

 

Termin: Wiosna i lato
Grupa docelowa: Szkoła podstawowa
Szkoły ponadpodstawowe
Czas trwania: 50, 90 lub 120 minut
Metody: (W zależności od grupy wiekowej i czasu trwania lekcji)
Prelekcja
Pokaz na żywym materiale roślinnym
Konkursy i zabawy
Narzędzia: Karty pracy
Rośliny w parku
Ilustrowane karty/eksponaty
Tablice edukacyjne
Cel: (W zależności od grupy wiekowej i czasu trwania lekcji)
Zainteresowanie otaczającą nas przyrodą, różnorodnością barw i form kwiatów.
Poznanie podstawowych pojęć związanych z kwitnieniem roślin.
Poznanie funkcji i budowy kwiatu.
Utrwalenie wiedzy na temat budowy kwiatu na przykładzie wybranych gatunków.
Zapoznanie z rodzajami kwiatostanów.
Rozpoznawanie wybranych gatunków na podstawie kwitnienia.
Zrozumienie zagadnień jedno- i dwupienności roślin.

 

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button