INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Rośliny z mojej okolicy - rozpoznawanie krajowych gatunków drzew i krzewów

 

Termin: Wiosna, lato i jesień
Grupa docelowa: Szkoła podstawowa
Szkoły ponadpodstawowe
Czas trwania: 50, 90 lub 120 minut
Metody: (W zależności od grupy wiekowej)
Prelekcja
Pokaz na żywym materiale roślinnym
Konkursy i zabawy
Narzędzia: Karty pracy
Rośliny w parku
Ilustrowane karty/eksponaty
Tablice edukacyjne
Cel: (W zależności od grupy wiekowej i czasu trwania lekcji)
Dostrzeżenie różnorodności świata roślin.
Poznanie cech morfologicznych niezbędnych do identyfikacji roślin.
Zapoznanie z wybranymi gatunkami roślin.
Rozwijanie samodzielnej pracy ucznia poprzez pracę z kluczem do oznaczania roślin.
Zapoznanie z podstawami systematyki roślin - klasyfikacja taksonomiczna wybranych gatunków.
Poznanie podstawowych wiadomości na temat wykorzystania niektórych gatunków roślin.
Poznanie niektórych gatunków roślin trujących i chronionych w Polsce.

 

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button