INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Ścieżka "Drzewa Świata"

Nazwa polska: ŻÓŁTNICA POMARAŃCZOWA alt
Nazwa angielska: OSAGE ORANGE
Nazwa łacińska: Maclura pomifera (Raf.) C.K.Schneid.
Naturalne występowanie: południowe rejony Stanów Zjednoczonych
Wysokość: w ojczyźnie do 20 m, w Polsce znacznie niższa, często rośnie krzaczasto
Charakterystyka: Drzewo o asymetrycznej, nisko osadzonej koronie. Drewno żółte, kora włóknista, głęboko spękana. W kątach liści wyrastają ostre ciernie. Niepozorne kwiaty pojawiają się w czerwcu. Jest to gatunek dwupienny, a więc owoce znajdują się na osobnikach żeńskich. Kuliste owocostany, o średnicy około 12 cm, są podobne do owoców pomarańczy (lecz niejadalne). Mają barwę żółtozieloną, a zranione wydzielają biały, lepki sok, który ma właściwości odstraszające owady. Żółtnica rosnąca w naszym Arboretum regularnie owocuje, co rzadko zdarza się w Polsce.
Ciekawostki: Drzewo wrażliwe na mrozy, do stosowania tylko w zachodniej części Polski. Z drewna żółtnicy Indianie wyrabiali łuki i tomahawki, a liście służyły jako pokarm dla jedwabników. Ze względu na twarde drewno i mocne ciernie żółtnica stosowana była w Stanach Zjednoczonych do tworzenia obronnych żywopłotów.

 

 

alt

alt

alt

alt

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button