INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Ścieżka "Drzewa Świata"

Nazwa polska: MIŁORZĄB DWUKLAPOWY alt
Nazwa angielska: MAIDENHAIR TREE
Nazwa łacińska: Ginkgo biloba L.
Naturalne występowanie: wschodnie Chiny
Wysokość: do 40 m
Charakterystyka: Drzewo dorastające w Polsce do 30 metrów o luźnej, regularnej koronie. Pędy zróżnicowane na długo- i krótkopędy. Długoogonkowe, wachlarzowate liście, zwykle z wcięciem pośrodku, jesienią przebarwiają się na cytrynowożółty kolor. Jest drzewem dwupiennym. Na okazach żeńskich, pod koniec lata, pojawiają się nasiona w zielonych, później żółtych, mięsistych osnówkach podobnych do śliwki. Przejrzewająca osnówka bardzo nieprzyjemnie pachnie oraz zawiera substancje drażniące skórę.
Ciekawostki: Jest gatunkiem reliktowym i endemicznym. Pod względem taksonomicznym jest to najstarszy gatunek drzewa na świecie. W erze mezozoicznej (ok. 200 mln lat temu) zajmował znaczne obszary Eurazji. Mimo że ma liście, należy do gromady roślin nagozalążkowych (obok roślin iglastych). Od niepamiętnych czasów drzewo to sadzono w Japonii, zwłaszcza wokół świątyń i pałaców, stąd często zwany jest miłorzębem japońskim. W Chinach nazywany również "łapą kaczki", "srebrnym owocem" oraz "drzewem dziadka i wnuka" (ponieważ dopiero wnuczęta jedzą nasiona z drzewa posadzonego przez dziadka). U nasady pnia i na najniższych konarach, zwłaszcza po zranieniu, wyrastają narośla ("czi-czi"), które ukorzeniają się po zetknięciu z ziemią. "Jądro" nasion jest chińskim przysmakiem, dla którego miłorząb bywa uprawiany.

 

 

alt

alt

alt

alt

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button