INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Ścieżka "Drzewa Świata"

Nazwa polska: SOSNA ŻÓŁTA alt
Nazwa angielska: WESTERN YELLOW PINE
Nazwa łacińska: Pinus ponderosa Douglas ex Lawson et C. Lawson
Naturalne występowanie: zachodnie rejony Ameryki Północnej
Wysokość: do 55 m
Charakterystyka: Drzewo o wąskiej, luźnej, stożkowatej koronie. Wewnętrzne warstwy kory oraz młode pędy są żółtawe, stąd nazwa. Sosna żółta należy do grupy sosen 3-igielnych, co oznacza, że na krótkopędzie wyrastają trzy igły. Są one sztywne, długie (do 30 cm) i kłujące. Jajowate szyszki dorastają do 15 cm długości i mają na łuskach ostro zakończone wyrostki.
Ciekawostki: W ojczyźnie sosna żółta jest jednym z ważniejszych drzew ze względu na cenne drewno i małe wymagania glebowe. Do Europy została sprowadzona w 1826 roku. W Polsce jest rzadko spotykana. Dobrze rośnie na piaszczystych i ubogich glebach.

 

 

alt

alt

alt

alt

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button