INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Ścieżka "Drzewa Świata"

Nazwa polska: CYPRYŚNIK BŁOTNY alt
Nazwa angielska: BALD CYPRESS
Nazwa łacińska: Taxodium distichum (L.) Rich.
Naturalne występowanie: południowo-wschodnie rejony Stanów Zjednoczonych
Wysokość: do 50 m w ojczyźnie, a w Polsce zaledwie do 25 m
Charakterystyka: W ojczyźnie drzewo to rośnie zwykle na bagnach i terenach zalewowych. Korona cypryśnika jest regularna i gęsto ugałęziona, a pień pokryty włóknistą, cienką, brązowoczerwoną korą. Pędy zróżnicowane są na długo- i krótkopędy. Igły są miękkie, jasnozielone, długości 5-17 mm, ułożone skrętolegle. Jesienią przebarwiają się na rudobrązowo i opadają wraz z krótkopędami. Niepozorne kwiaty pojawiają się w marcu i kwietniu. Niewielkie, kuliste szyszki sklejone są czerwoną, aromatyczną żywicą; dojrzewają jesienią.
Ciekawostki: Cypryśniki rosnące na bagnach lub otoczone wodą wykształcają pneumatofory, czyli tzw. korzenie oddechowe. Są to pniaczkowate twory wyrastające pionowo w górę z korzeni znajdujących się tuż pod powierzchnią ziemi. Spełniają funkcję napowietrzania systemu korzeniowego oraz kotwiczą potężne drzewa w bagnistym gruncie. Dawniej Indianie z pneumatoforów robili ule. W Arboretum Kórnickim znajduje się najstarszy i największy okaz cypryśnika błotnego w Polsce.

 

 

alt

alt

alt

alt

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button