INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Ścieżka "Drzewa Świata"

Nazwa polska: SKRZYDŁORZECH KAUKASKI alt
Nazwa angielska: CAUCASIAN WINGNUT
Nazwa łacińska: Pterocarya fraxinifolia (Poir.) Spach
Naturalne występowanie: Kaukaz i góry południowego wybrzeża Morza Kaspijskiego
Wysokość: 20-30 m
Charakterystyka: Drzewo zwykle wielopniowe i dające odrosty korzeniowe. Korowina ciemnoszara, u starszych drzew głęboko bruzdowana. Liście złożone są najczęściej z 11-25 listków i dorastają do 40-60 cm długości. Kwiaty męskie zebrane w walcowate kotki wyrastają na ubiegłorocznych pędach, natomiast żeńskie na szczycie tegorocznego przyrostu, w kwietniu. W miarę rozwoju ich oś wydłuża się nawet do 60 cm! Małe orzeszki dojrzewają we wrześniu i październiku i otoczone są dwoma skrzydełkami. Jesienią liście przebarwiają się na żółto lub opadają zielone. Ozdobą drzewa są pozostające długie owocostany. Skrzydłorzech preferuje gleby wilgotne, najlepiej nad wodami. Starsze drzewa są na ogół odporne na mrozy, ale przymrozki mogą niszczyć młode liście.
Ciekawostki: Do uprawy w Europie skrzydłorzech sprowadzony został w 1782 roku. Orzeszek wraz ze skrzydełkami przypomina głowę słonia.

 

 

alt

alt

alt

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button