INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Ścieżka "Drzewa Świata"

Nazwa polska: DAWIDIA CHIŃSKA alt
Nazwa angielska: DOVE TREE
Nazwa łacińska: Davidia involucrata Baill.
Naturalne występowanie: zachodnie Chiny
Wysokość: w ojczyźnie do 20 m, w Polsce dorasta jedynie do 5-8 m
Charakterystyka: Niewielkie drzewo o regularnej, stożkowej koronie. Szeroko jajowate liście długości do 14 cm, są u nasady sercowate, mają wyciągnięty wierzchołek, a pod spodem jedwabiste omszenie. Wiosną rozwijające się liście są brązowe, a jesienią przebarwiają się na żółto. Dawidia kwitnie w maju i czerwcu i wygląda wtedy niezwykle efektownie. Bezpłatkowe kwiaty zebrane są w kuliste główki i otoczone dwoma dużymi, białymi listkami podsadkowymi. Jeden z nich jest zawsze dłuższy, drugi co najmniej o połowę krótszy. Owocem jest żółtozielony pestkowiec długości do 3,5 cm, przypominający nieco śliwkę. Dawidia jest wrażliwa na mrozy, dlatego wymaga stanowisk osłoniętych. W Polsce może być uprawiana tylko w regionach zachodnich.
Ciekawostki: Dawidia bywa nazywana „drzewem duchów” lub „drzewem chusteczkowym” dzięki swemu wyglądowi podczas kwitnienia. Została odkryta w 1869 roku w Mu-Pin (Syczuan) przez Armanda Davida, francuskiego misjonarza.

 

 

alt

alt

alt

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button