INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Ścieżka "Drzewa Świata"

Nazwa polska: GRUJECZNIK JAPOŃSKI alt
Nazwa angielska: KATSURA TREE
Nazwa łacińska: Cercidiphyllum japonicum Siebold et Zucc.
Naturalne występowanie: Japonia oraz Środkowe i Wschodnie Chiny
Wysokość: w ojczyźnie do 30 m, w Polsce dorasta jedynie do 15 m
Charakterystyka: Jest to drzewo o regularnej, luźnej koronie, zwykle wielopniowe, obficie ulistnione. Rozwijające się liście z początku przybierają barwę czerwonobrązową lub fioletową, później stają się sinawe. Jesienią przebarwiają się na żółtopomarańczowo, a opadając, wydzielają charakterystyczny przyjemny zapach. Owocem jest drobny skórzasty mieszek, długości ok. 2 cm, przypominający niewielki strąk. Najlepiej rośnie na żyznych i dostatecznie wilgotnych glebach. Jest wrażliwy na suszę, zwłaszcza młode okazy. Jest to cenne i oryginalne drzewo parkowe. Grujecznik najefektowniej wygląda wiosną, gdy rozwijają się drobne, czerwone kwiaty i pojawiają się na gałązkach brązowoczerwone liście.
Ciekawostki: Jesienią liście wydają przyjemny zapach kojarzony z zapachem pieczonego ciasta lub waty cukrowej, stąd niemiecka nazwa "Kuchenbaum", czyli 'drzewo ciasteczkowe'.

 

 

alt

alt

alt

alt

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button