INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Ścieżka "Drzewa Świata"

Nazwa polska: ROBINIA BIAŁA alt
Nazwa angielska: BLACK LOCUST
Nazwa łacińska: Robinia pseudoacacia L.
Naturalne występowanie: środkowe i wschodnie Stany Zjednoczone
Wysokość: 25 m
Charakterystyka: Drzewo o luźnej, ażurowej koronie. Ma rozległy i silny system korzeniowy dający liczne odrosty. Liście złożone z 7-21 eliptycznych listków mają ciernie przylistkowe. Kwiaty białe, z żółtą plamką, silnie pachnące i miododajne, zebrane w grona długości 10-20 cm, ukazują się na przełomie maja i czerwca. Owoce - wielonasienne, spłaszczone strąki, utrzymują się na drzewie do wiosny.
Ciekawostki: Do Europy sprowadzona została w 1601 r. przez francuskiego ogrodnika Jeana Robina, któremu zawdzięcza swoją nazwę. Robinia bywa błędnie nazywana akacją. Znajduje zastosowanie w zadrzewieniach przeciwerozyjnych, na hałdach i wyrobiskach. Jej drewno jest jasne, twarde, odporne na gnicie.

 

 

alt

alt

alt

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button