INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Ścieżka "Drzewa Świata"

Nazwa polska: TOPOLA BIAŁA alt
Nazwa angielska: WHITE POPLAR
Nazwa łacińska: Populus alba L.
Naturalne występowanie: od północno-zachodniej Afryki, przez Europę po środkową Azję
Wysokość: 30-40 m
Charakterystyka: Jest to drzewo z szeroką, zaokrągloną koroną i licznymi odrostami korzeniowymi. Kora drzew jest gładka, zielonkawoszara do kredowobiałej. Młode pędy, pąki i liście pokryte są białym, filcowatym kutnerem. Liście na długopędach mają 3-5 klap, z wierzchu są ciemnozielone i błyszczące, a od spodu pokryte kutnerem. Liście krótkopędów są mniejsze, skórzaste, jajowate lub eliptyczne, brzegiem falisto ząbkowane. Kwiaty zebrane są w kotki i pojawiają się przed rozwojem liści. Owoce - niewielkie, pękające torebki - dojrzewają już w maju i wysypują ogromne ilości nasion z aparatem lotnym w postaci puchu. Jesienią liście przebarwiają się na cytrynowożółto, później czernieją.
Ciekawostki: Jest to gatunek szybko rosnący, tolerancyjny w stosunku do podłoża i odporny na suszę. Rozsiewa się łatwo i zasiedla nawet gruzowiska (gatunek pionierski). Należy unikać sadzenia w miastach żeńskich osobników topoli ze względu na zaśmiecanie ulic puchem nasion.

 

 

alt

alt

alt

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button