INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

45:89-96

Maria Rudawska, Barbara Kieliszewska-Rokicka, Tomasz Leski

Effect of aluminium on Pinus sylvestris seedlings mycorrhizal with aluminium-tolerant and aluminium-sensitive strains of Suillus luteus

Dendrobiology 2000, vol. 45: 89-96 Full text (pdf)

Abstract: Mycorrhizal syntheses of pine seedlings were conducted with Suillus luteus (L.) S. F. Gray, the strain No 14 characterised by high tolerance to Al3+ ions and strain No 62, sensitive to aluminium. The experiment was performed as a semi-sterile culture in peat-perlite medium with Al3+ ion concentration of 11 mM. Abundant coralloid and cluster mycorrhizas of S. luteus were formed on roots of inoculated plants at the beginning of experiment. Aluminium treatment limited mycorrhizal morphotypes to single and dichotomous and significantly reduced the total number of mycorrhizal tips but had no effect on extramatrical mycelium development in the potting substrate. Al treatment did not affect growth of the above-ground part of tested plants but significantly reduced root growth of mycorrhizal seedlings. Effect of Al on the internal nutrient status was variable and not very much pronounced. A considerable amount of Al was absorbed on/in roots and translocated to shoots. Mycorrhiza formation with both strains of S. luteus did not prevent Al3+ translocation to the upper part of the tested seedlings. The results suggest that low pH and high Al availability may harmfully influence mycorrhizal symbiosis of Scots pine (Pinus sylvestris L.) by negative effect on fine-root production and fewer short root tips available for colonisation rather than through direct negative effect of Al3+ ion concentrations on extramatrical mycelium in the soil.

Additional key words: ectomycorrhizal fungi, extramatrical mycelium, ergosterol

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN