INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

45:47-59

Barbara Kieliszewska-Rokicka, Ewa U. Kurczyńska, Tomasz Leski

Physiological activity of ectomycorrhizas in a moderately polluted forest (Ratanica catchment, southern Poland)

Dendrobiology 2000, vol. 45: 47-59 Full text (pdf)

Abstract:Ectomycorrhizas of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and beech (Fagus sylvatica L.) were sampled in a mature forest ecosystem exposed for more than 40 years to moderate levels of gaseous and dust pollutants. Soil of the forest site was characterised by low pH and accumulation of heavy metals (Pb, Mn, Zn, Cu, Cd, and Fe). Mycorrhizal vitality and enzyme activity of the root-surface and soil acid phosphatase (AcPase) were studied at 17 measurement points (0-5 cm soil depth) in relation to the content of inorganic phosphate (P2O5) and aluminium ions (Al3+) in soil. The concentration of essential nutrients (C, N, P, Ca, Mg) and the ratios Ca/Al, Mg/Al and N/P were analysed in fine roots. High concentration of Al3+ in soil (40-118 meq kg-1) and low level of Pi (12-44 mg P2O5 kg-1) were accompanied by high activity of the root-surface AcPase of pine and beech mycorrhizas (25-67 and 33-86 µmol pNP g-1 fresh weight h-1, respectively) and soil AcPase (6.8-22.4 µmol pNP g-1 dry weight h-1). The results indicate that tree fine roots are undoubtedly under stress that is evidenced by a disturbance in P uptake and accumulation. However, the high vitality mycorrhizas and high Ca/Al ratio in fine roots suggest, that the defence mechanisms of mycorrhizas and the rhizosphere are still able to ameliorate the influence of anthropogenic pollution.

Additional key words: acid phosphatase, fluorescein diacetate, soil, Fagus sylvatica, Pinus sylvestris, root anatomy

 

 

 

 

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN