INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

45:41-46

Piotr Karolewski, Jerzy Siepak, Hanna Gramowska

Response Scots pine (Pinus sylvestris), Norway spruce (Picea abies) and Douglas fir (Pseudotsuga menziesii) needles to environment pollution with flourine compounds

Dendrobiology 2000, vol. 45: 41-46 Full text (pdf)

Abstract: The objective of the study was to determine differences in the response of trees of three species: Pinus sylvestris, Picea abies and Pseudotsuga taxifolia to environment pollution with fluorine compounds. The amounts of free and complexed fluorine (FA) and total fluorine (FB) were determined in the needles of trees of the three species growing in a polluted area and in an area considered free from pollution. The results of this study showed that Douglas fir is a greater sensitivity to fluorine compounds than Norway spruce and Scots pine, despite its high resistance to fluorine absorption. Estimation of the degree of environment pollution on the basis visible injury and the content of fluorine compounds in needles is discussed. The results were supplemented with observations of lily of the valley (Convallaria maialis) - a plant particularly sensitive to injury by fluorine compounds.

Additional key words: Convallaria majalis, environmental pollution, fluorine, Picea abies, Pinus sylvestris, Pseudotsuga menziesii

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN