INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

46:59-64

Dominik Tomaszewski

Sorbaria species cultivated in Poland

Dendrobiology 2001, vol. 46: 59-64 Full text (pdf)

 

Abstract: Specimens of the genus Sorbaria cultivated in Polish dendrological collections have been examined. It appears that in Poland only 3 species are cultivated: S. sorbifolia, S. kirilowii and S. tomentosa. Some supposed hybrids of S. sorbifolia and S. kirilowii or S. tomentosa have been found in the Arboretum in Kórnik and Botanical Gardens in Poznań and Warsaw. A new, supplemented distribution map, a key to identification, and descriptions of the species occurring in Poland are given.

Additional key words:Spiraeoideae, dendrological collections in Poland

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN