INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

47suppl:83-88

Julius Danusevičius

Sexual asymmetry in Scots pine seed orchards

Dendrobiology 2002, vol. 47suppl: 83-88 Full text (pdf)

Abstract: In seed orchards of Scots pine Pinus sylvestris L., the reproductive process is affected by the variation among the clones in fertility and abundance of male and female flowering. There were significant differences between the clones in relative proportion of male and female strobili as well as in seed yield. Thus, clones in Scots pine seed orchards may differentiate into "seed" and "pollen" clones. The least fertile clone produce 4.6 times less pollen than the most fertile clone, while cone yield of the least yielding clones was 5.5 times smaller than that of the most yielding clones. Amount of the pollen dispersed at the upper part of the crowns was two times greater than at the base of the crowns. The minimum amount of pollen needed for successful fertilization of an ovule was 1500 grains per cm2. There was no significant relationship between sexual asymmetry of the parental clones and height growth of their progeny.

Additional key words: reproductive process, sexual asymmetry, strobili, pollen, seeds

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN