INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

48:71-74

Kazuo Suzuki

Pine wilt disease - a threat to pine forest in Europe

Dendrobiology 2002, vol. 48: 71-74 Full text (pdf)

Abstract: Pine wilt disease caused by pine wood nematodes is endemic to North America. Pine wood nematodes have already spread to East Asia, including China, Taiwan and Korea in addition to Japan. The pine wood nematode, Bursaphelenchus xylophilus, was discovered in Portuguese pine forests in 1999. If it were to become established in the pine forests in Europe, it could become one of the most serious threat to coniferous forests worldwide.

Additional key words: Bursaphelenchus xylophilus, pine stands, pine wood nematodes(PWN), wilting mechanisms, disease control

 

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN