INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

50:33-36

Piotr Szkudlarz

Loiseleuria procumbens: differentiation of the seed size of some chosen European populations

Dendrobiology 2003, vol. 50: 33-36 Full text (pdf)

Abstract: Loiseleuria is a monotypic genus of the family Ericaceae. The only species of this genus, L. procumbens, is an arctic-alpine element with a circumpolar distribution, found in the subarctic zone and in mountain ranges located further south. Results of earlier research on the structure of its fruits and seeds (Szkudlarz 2002) suggested that there are some differences between populations from different parts of its natural range of distribution. To verify this hypothesis, seed dimensions in samples from distant localities were compared in this study. The presented results indicate that in populations from Scandinavia seeds are generally shorter than in central Europe.

 

Additional key words: Alpine azalea, length and width of seed, distribution, variation
     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN